Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Oddíly
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod X clanky Pojištění fotovoltaických zdrojů
Advertisment
 

Pojištění fotovoltaických zdrojů

BEZ ZÁRUKY! Výňatky z pojistných podmínek pro pojištění FVE- stav květen 2009

BEZ ZÁRUKY!-stav květen 2009- detailnější a ověřené informace si vyžádejte od jednotlivých pojišťoven.

Allianz pojišťovna, a.s.

Podmínky přepěťové ochrany

Dále se ujednává, že od počátku pojištění musí být realizována odpovídající funkční komplexní ochrana zařízení FVE proti úderu blesku a přepětí dle souboru platných technických norem ČSN EN 62305 tak, aby chránila zařízení FVE náchylná poškození přepětím od počátku jejich instalace. Dojde-li k porušení této povinnosti a toto porušení mělo podstatný vliv na rozsah pojistné události, je pojistitel oprávněn plnění úměrně snížit.

 

Podmínky zabezpečení proti odcizení

Celý areál fotovoltaické elektrárny musí být ohraničen plotem o výšce 1,8 m a navíce osazen ostnatým drátem nad plotem. Vstupní brána do areálu musí být opatřena bezpečnostním zámkem FAB a dále řetězem s visacím bezpečnostním zámkem. Zařízení transformátoru musí být instalováno v kontejneru uzamčeném 1 bezpečnostním zámkem. Areál musí být chráněn funkčním EZS s perimetrickou ochranou a pohybovými detektory s vyvedením signálu do místa trvalé obsluhy.

 

Odolnost proti krupobití

Rovněž se ujednává, že podmínkou pojištění FVE na pojistné nebezpečí vichřice a krupobití je instalace fotovoltaických panelů splňujících certifikaci dle ČSN EN 61215 (převzatá IEC 61215) pro panely z krystalického křemíku nebo dle ČSN EN 61646 (převzatá IEC 61646) pro tenkovrstvé fotovoltaické panely, popř. dle ČSN EN 61208 pro koncentrátory fotovoltaických panelů a sestav.

 

 

 

 

Česká pojišťovna a.s.

Podmínky přepěťové ochrany

Nestanovuje

 

Podmínky zabezpečení proti odcizení

Komplex solárních panelů musí být umístěn v oploceném areálu, který je monitorován kamerovým systémem, jehož signál je archivován min. po dobu 5-ti dnů.

 

Místo musí být opatřeno funkčním oplocením vysokým min. 180 cm s řádně uzamčenými vraty a oplocený prostor je zabezpečen funkční elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS), která v případě napadení zabezpečeného prostoru vyvolá poplach, jehož signál je sveden na pult centralizované ochrany (PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečností služby) s dobou dojezdu max. do 15 min. a prostor je dále monitorován kamerovým systémem jehož signál je archivován min. po dobu 5-ti dnů.

 

Funkční systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:

-       rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil;

-       v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach;

-       údržba a revize EZS musí být prováděny podle příslušné ČSN a právních předpisů s touto ČSN.

 

Odolnost proti krupobití

Ujednává se, že krycí skla solárních panelů musí mít vystavena certifikát prokazující jejich odolnost proti poškození krupobitím.

 

 

Generali Pojišťovna a.s.

Podmínky přepěťové ochrany

-       musí mít platné vstupní  periodické elektro revize dle platných předpisů

-       funkční uzemnění  včetně   pospojení vodivých  neživých částí

-       funkční ochrany proti přepětí - instalována ochrana typu 2

-       instalované svodiče bleskových proudů na stejnosměrné i střídavé straně měniče                       

-       hromosvod provedený dle ČSN EN 62305,  jako izolovaný ( nejlépe oddálený)

Podmínky zabezpečení proti odcizení

-       prostor elektrárny je vybaven funkční oplocením  výškou 180 cm s řádně uzavřenými vraty uzamčenými bezpečnostním visacím zámkem (min. BT3 dle ČSN P ENV1627),

-       oplocení musí být instalováno v min.vzdálenosti 20m od  hranice solárních panelů

-       dveře do objektů (trafostanice, měnírna) v prostoru elektrárny musí být pevné konstrukce a opatřeny bezpečnostním zámkem (min. BT3 dle ČSN P ENV1627)

-       prostory objektů (trafostanice, měnírna) musí být vybaveny min. pohybovým čidlem PIR EZS napojeným na PCO nebo POLICII ČR s minimálním dojezdem do 10 minut

-       perimetry/infrazávory musí být instalovány tak aby jejich ochrana tvořila ucelené ochranné pásmo okolo solárního pole

Odolnost proti krupobití

Minimální odolnost solárních panelů proti nárazu kroupy do velikosti 25 mm.

 

Advertisment
« duben 2024 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930