Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Oddíly
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod KniSka Články Ochrana výstražných systémů ochrany obyvatelstva Tipy Triky č.23
Advertisment
 

Ochrana výstražných systémů ochrany obyvatelstva Tipy Triky č.23

Jak ochránit to co má chránit lidi? Je dostatečné připojit vše k jímací soustavě? Je normální mít jako nejvyšší bod střechy to na čem nám záleží?

Civilní ochrana obyvatelstva a její ochrana před účinky blesku.

Kladno 2007

  

Dalibor Šalanský a Jan Hájek

 

V posledních několika letech se investovaly značné finanční prostředky do systému včasného varování obyvatelstva před různými katastrofami a´t již způsobenými lidmi nebo přírodou. Jak je v našich podmínkách běžné mnohdy bez ohledu na ochranu před bleskem a to i v těch případech, kdy by stačilo udělat opravdu velmi velmi málo. Vzhledem k ceně instalovaného zařízení se vyplatí zvažovat nejenom ochranu majetku a osob pod takovouto sirénou, ale i ochranu sirény samotné a to navíc v okamžiku, kdy je výrobci těchto sirén ochrana před bleskem opakovaně v dokumentech vyžadována.

sirena jako jimac.jpg

Siréna slouží jako jímač a hromosvod je v jejím ochranném prostoru

            Ale již dost hořekování nad rozlitým mlékem a pojďmě se soustředit na nové aplikace, nebo aplikace, které jsou již instalovány a je potřeba odstranit všechna rizika, která může vyvolat blesk. A hlavně zabránit škodám a zraněním při zavlečení bleskového proudu.

            Prvním krokem, který bychom měli udělat je analýza rizika pro tuto aplikaci, zde si nemůžeme  s ohledem na důležitost tohoto zařízení dovolit pouhý odhad rizika, ale musíme provést jeho výpočet, to je díky Milanovu SW , který je na www.kniSka.eu zdarma záležitost několika málo desítek minut.   Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení o jehož funkci i po prošlé bouřce máme jako společnost zájem nikoho nepřekvapí, že nám díky prioritě své funkce většinou vyjde LPL II. Pokud bude tato siréna instalována  na objektu, kde je zřízeno třeba zrovna krizové centrum snad nikoho nepřekvapí ani LPL I.            

            Nyní se tak jako vždy rozdělí naše snažení do dvou cest a to sice na variantu s oddáleným hromosvodem a variantu s připojením na jímací soustavu a tedy vyrovnání bleskových proudů za pomoci svodičů typ 1. V obou dvou případech vycházíme z toho, že v hlavním rozváděči objektu je již umístěn svodič bleskových proudů typ 1, DEHNventil M TNC.

DEHNventil M TNC.jpg  DEHNgate a.jpg

Svodič bleskových proudů DEHNventil TNC a svodič přepětí pro koaxiální vodiče DEHNgate

Varianta oddálení- izolovaný hromosvod.

            Důkladně zkontrolujeme střechu, zda není materiál střechy vodivý a věnujeme tomu opravdu velkou pozornost při naší návštěvě. Z vlastní zkušenosti víme, že i to co vypadá jako nevodivá střecha může být dost vodivé, ať  již se jedná o kovové nosníky, parotěsné fólie a nebo jsme se jednou i setkali s betonovými taškami na staré plechové střeše. Pokud tedy už máme ověřenou nevodivost střechy, přistoupíme k vlastnímu oddalování. Většinou se jedná o objekty, které patří městům či státním organizacím a tak je většinou ochrana před bleskem plně v souladu z dnes již zrušenou ČSN 34 1390.  Oproti LPL II budeme mít menší počet svodů, ale to zohledníme ve všem již známém výpočtu dostatečné vzdálenosti dle ČSN EN 62305-3.  Pro výpočet je nejpohodlnější využít některý ze SW  (www.kniSka.eu – Milanův software zdarma ). Pokud nám dostatečná vzdálenost vyjde v rozumných hodnotách začneme přemýšlet  jak nejlépe vytvořit ochranný prostor pro sirénu a z jakých materiálů ho zkompletovat.

Pokud se nám naskytne ideální kombinace, jako první se snažíme oddálený hromosvod vytvořit co nejjednodušeji a to za pomoci spolehlivých konstrukčních prvků DEHNiso Combi. (Obr. DEHNiso Combi 1-4). Jedná se o set X2-A200, stejně jako v případě ochrany antény.

DEHNiso Combi.jpg

Izolovaný hromosvod za pomoci jednoduchých prvků DEHNiso Combi


Pokud by byl s takto jednoduchým provedení oddáleného hromosvodu nějaký problém a to například stran stability za větru nebo  při problému najít na některé straně stožáru prostor, kde nebude složité upevnit držáky oddáleného jímače a nebude narušena dostatečná vzdálenost, volíme varianty sice dražší, ale ve větru stabilnější.

DEHNcon .jpg

Izolovaný hromosvod s DEHNcon H

Těmi jsou izolované vodiče HVI Light nebo HVI. V tomto případě se jako první pokusíme vytvořit oddálený hromosvod za pomoci DEHNcon H, což je set izolované trubky s jímačem a svodem s izolovaným svodem. Nemá cenu se rozepisovat o detailech instalace s izolovanými vodiči, to již jsme řešili v předchozích dílech Tipů a Triků 18,19,20. Lépe nám toto řešení vykreslí obrázky DEHNcon 1-7.

Vodiče vstupující do objektu ošetříme svodiči přepětí dle napětí, které se v daném případě používá, v tomto případě  doporučujeme zvážit nasazení DEHNguard S v provedení  do 48 V (Obj.č. 952 078) a anténní vodiče ochráníme na stejném místě svodičem DEHNgate FF TV (obj.č. 909703). Ve všech případech se jedná o svodiče přepětí, to je výhoda oddáleného hromosvodu.

To vše realizujeme co nejblíže vstupu vodičů do objektu a pokud by to znamenalo přerušit vodiče a nalézt  místo pro rozváděč nasadíme stíněné vodiče nebo kovovou trubku řádně uzemněnou. Hovoříme samozřejmě o vzdálenostech do cca 10 m, pokud by byla tato délka větší, nezbude nic jiného než to místo na krabici pro svodiče prostě nalézt.

 Na vodiče vstupující do zařízení  stačí nasadit pouze svodiče přepětí a i v tomto případě bychom raději volili DEHNguard LI, vzhledem k tomu že se jedná o svodič typ 2 s nejlepšími parametry na trhu.      Nezapomene podobným způsobem ochránit i komunikační linky (CAN, RS 232,RS 485 ISDN), ale to je již snad v současné době bráno jako samozřejmost .

DEHNguard M TNS.jpg  DEHNguard LI.jpg

DEHNguard TNS                                                       DEHNguard LI

 

Varianta spojení všeho se vším- vyrovnání potenciálu bleskového proudu.

            Tuto variantu volíme v případě vodivé střechy, nebo pokud by se nám nepovedlo levně oddálit jímací soustavu. Pokud postupujeme seriózně, důkladně porovnáme všechny náklady a zbytkové riziko pro aplikaci a lidi v objektu. Nebude překvapením, pokud nám pak bude připadat varianta oddálení nejenom levnější, ale méně kompromisní.

            V první řadě se pokusíme, zda se nám nepovede aplikaci dostat do ochranného prostoru jímací soustavy, třeba vztyčením jímače u nějakého komína. Proč? Čím dále od reproduktorů bude místo zásahu bleskem, tím menší část bleskového proudu nám poteče po vodičích, které míří do objektu. Pokud se nám to nepovede, alespoň se pokusíme pomocným jímačem na stožáru zajistit to, že nám nedojde k úderu blesku do trumpet, nebo přijímací antény, ale do tohoto jímače. Pak už zbývá pouze co nejlépe spojit stožárek s jímací soustavou a vodivou střechou, pokud je vodivá.

            Jako první se mrkneme na provozní napětí vodičů vedoucích k reproduktorům. Měly bychom   se pohybujeme v hodnotách do 48 V a nezbude nám nic jiného, než použít svodič bleskových proudů  DEHNbloc M 150 (obj.č. 961110)  pro vyrovnání potenciálu všech vodičů, jejich průřez se u případů se kterými jsme se setkali  pohyboval mezi 1,5-2,5 mm a takovéto vodiče se při průchodu bleskového proudu neodpaří.  Bohužel vzhledem k tomu, že fyzika funguje tak jak nás na základní škole učili a tento článek je toho důkazem, je potřeba vytvořit pro tyto svodiče místo, toto místo by mělo být co nejblíže vstupu pod střechu a pro správnou funkci dotáhneme od HEP měděný vodič 16-25 mm2 a pokud se to povede tak dvěma dráty, nejlépe slaněnými.

            Obdobným způsobem  se chováme k datovým vodičům, které mnohdy míří k anténce umístěné u sirény. Místo instalace je stejné jako místo, kde budou instalovány svodiče na vodičích k reproduktorům. Tady opravdu záleží na použitém systému komunikace a tak pro potřeby tohoto článku použijeme jako příklad  DEHNgate GFF TV (obj.č. 909705) který je použitelný pro analogové i digitální vysílání na frekvencích do 2,4 GHz.  

Pro ochranu napájení použijeme u ústředny již běžný svodič přepětí např. DEHNguart TNS (obj.č. 952400).

           DEHNgate 909703.jpg          BLITZDUCTOR XT.jpg

DEHNgate FF TV   pro ochranu koaxiálních vodičů                                            BLITZDUCTOR pro ochranu datových linek

             Ochrana před bleskem pro systémy včasného varování obyvatelstva je stejně jednoduchá jako ochrana jakékoliv jiné aplikace na střeše, pouze s tím, že v tomto případě si nemůžeme dovolit obětování zařízení.  Detaily provedení izolovaného hromosvodu za pomoci vodičů  HVIlight

 

DEHNcon  -2.jpg DEHNcon  -4.jpg

DEHNcon  -5.jpg DEHNcon  -6.jpg

DEHNcon  -7.jpg

Advertisment
« červenec 2024 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031