Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Oddíly
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod KniSka Články Je povinnost hromosvodu?
Advertisment
 

Je povinnost hromosvodu?

Často se setkáváme s dotazem stavebníka, zda je nutné nebo není mít hromosvod. Jak si vysvětlit dotčený odstavec v vyhlášky?

Je povinost mít na RD hromosvod nebo není?

 

V případě rodinného domu platí to samé jako v případě jakékoliv jiné stavby. Každý, kdo staví musí respektovat stavební zákon 183/2006 Sb.  a  prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb.  

§ 36

Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit 

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

 

Z uvedené jasně vyplývá indikativní odkaz na ČSN EN 62305-2, tedy analýzu rizika.

Výsledek analýzy:

      Výsledkem analýzy pak, ale není to, že by se ochrana před bleskem nemusela zřizovat nýbrž to, že riziko zásahu je tak malé a hodnota a význam obyvatel domu tak zanedbatelný, že nikomu nebude vadit, když po zásahu bleskem vše shoří.

Je otázkou, zda takovýto výsledek je to, co si tazatel na nutnost instalace hromosvodu (ochrany před bleskem) přál obdržet a zda je připraven si za bouřky zálibně v takovéto analýze číst a smát se bezstarostně od ucha k uchu.

To, že v analýze rizika vyjde riziko zásahu bleskem malé neznamená, že by blesk dům nezapálil.

 

Advertisment
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930