Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Oddíly
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod KniSka Články Jan Hájek - 10 cm snad po sté
Advertisment
 

Jan Hájek - 10 cm snad po sté

Nekonečný příběh s oteplením drátu svodu, tentokrát zpracovaný v roce 2015. Jan Hájek

 

Vzdálenost 10 cm je doporučena v bodě 5.3.4, je pouze pro případy, které nejsou řadou norem ČSN EN 62305 popsány, tedy při použití jiných rozměrů a materiálů, než jsou uvedeny v ČSN EN 62305 a ČSN EN 62561 (ČSN EN 50 164) a při jiných, než maximálních hodnotách bleskového proudu než je max. 200 kA v uvedené řadě norem. Viz. Poznámka E.5.2.4.1. Z tohoto důvodu je vždy jako nekritické z hlediska ohřevu vnímáno provedení svodu vodičem v souladu s Tab. 6 (např. v E.5.2.4.1). Další upozornění na to, že se to týká atypických rozměrů je uvedeno opět v E.4.2.3.2. Ohřev typicky používaných vodičů je uveden v Tabulce D.3. ČSN EN 62305-1 ed. 2. Zde je uveden ohřev drátu Al průměr 8 mm o 52 K při průchodu celého bleskového proudu, tedy na povrchu drátu je teplota při letních teplotách 60°C max. 112°C, což není kritické pro většinu používaných materiálů.

Potvrzením výše uvedeného je v bodě E.5.3.4.1 doporučené pokrytí běžně používaného vodiče pro svody jímací soustavy ochranou vrstvou z PVC. Bod vzplanutí PVC je 350 °C což je v podstatě srovnatelné s běžně používaným polystyrenem: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid

 

 

 

ČSN EN 62305-3 ed. 2- 5.3.4 Provedení

Svody LPS neoddáleného od chráněné stavby smí být instalovány:

–    je-li stěna z nehořlavého materiálu, smí se svody umísťovat na stěnu nebo do ní;

–    je-li stěna z lehce hořlavého materiálu, smí se svody umísťovat na stěně, pokud zvýšení teploty způsobené průchodem bleskového proudu není nebezpečné s ohledem na materiál stěny;

–    je-li stěna z lehce hořlavého materiálu a zvýšení teploty svodů je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1 m. Součásti pro uchycení se smí dotýkat stěny.

Není-li možno zajistit dodržení vzdálenosti mezi svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez svodů minimálně 100 mm2.

ČSN EN 62305-3 ed. 2- E.5.1.1 Neizolovaný (neoddálený) LPS

Ve většině případů může být vnější LPS připevněn ke chráněné stavbě.

Mohou-li tepelné účinky v bodě úderu blesku nebo ve vodičích vedoucích bleskový proud způsobit škodu na stavbě nebo jejím vnitřním vybavení, měly by být vzdálenosti mezi vodiči LPS a hořlavým materiálem nejméně 0,1 m.

POZNÁMKA Obvyklé případy jsou:

–    stavby s hořlavou krytinou;

–    stavby s hořlavými stěnami.

ČSN EN 62305-3 ed. 2- 5.1.2 Výběr vnějšího LPS

Vnější LPS smí být ve většině případů uchycen k chráněné stavbě.

Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz příloha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, stavby s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpečím výbuchu a požáru.

POZNÁMKA Použití izolovaného (oddáleného) LPS může být výhodné, je-li předpoklad, že změny stavby, jejího obsahu a využití povedou ke změnám na LPS.

Izolovaný vnější LPS může být také použit, když vlastnosti obsahu stavby zaručují snížení vyzařovaného elektromagnetického pole způsobeného průchodem bleskového proudu ve svodech.

ČSN EN 62305-3 ed. 2 - E.5.3.4.1 Všeobecné informace

Jestliže je třeba uvažovat s estetickým hlediskem, dovoluje se k pokrytí vnějších svodů použít tenkou vrstvu ochranné barvy nebo PVC.

ČSN EN 62305-3 ed. 2- E.5.2.4.1 Všeobecné informace

Maximální dovolená teplota vodiče nebude překročena, jestliže jeho průřez bude vyhovovat tabulce 6 a souboru EN 50164.

Střecha nebo stěna z hořlavého materiálu by měla být chráněna před účinky způsobenými nebezpečným oteplením vodičů LPS průchodem bleskového proudu jedním nebo více následujícími opatřeními:

–    snížením teploty vodičů zvýšením průřezu;

–    zvětšením vzdálenosti mezi vodiči a střešní krytinou (viz tedy 5.2.4);

–    vložením vrstvy tepelné ochrany mezi vodiče a hořlavý materiál.

POZNÁMKA Výzkumy ukázaly, že je výhodné použít tupé hroty jímací soustavy.

Tabulka 6.jpg

ČSN EN 62305-3 ed. 2- E.4.2.3.2 Stavební projekt

Budou-li se odchylovat rozměry a materiály od hodnot specifikovaných v tabulkách 5, 6 a 7, měl by projektant nebo montážní firma zjistit použitím elektrických parametrů specifikovaných pro zvolenou třídu LPS uvedenou v tabulce 1, teplotní zvýšení vodičů průchodem bleskových proudů při respektování náboje a rozměrů vodičů společně.

Bude-li vyšší nárůst teploty povrchu, na kterém jsou uchyceny součásti (protože je hořlavý nebo má nižší bod tavení), měl by být stanoven buď větší průřez vodiče a nebo další bezpečnostní opatření, jako například dodržení větších vzdáleností nebo vložení protipožárních vrstev.

ČSN EN 62305-3 ed. 2- E.5.6 Materiály a rozměry

E.5.6.1 Stavební projekt

Existuje-li obava z nadměrného zvýšení teploty povrchu, ke kterému jsou uchyceny součásti, protože je tento povrch hořlavý a nebo má nízký bod tavení, měly by být určeny buď větší průřezy vodičů nebo by měla být zvážena další bezpečnostní opatření, jako například použití delších podpěr nebo nanesení žáruvzdorných vrstev.

ČSN EN 62305-3 ed. 2 - E.5.3.4.2 Neizolované (neoddálené) svody

Přímá instalace ve vnější omítce není doporučena, protože omítka může být poškozena oteplením. Mimoto může dojít kvůli chemické reakci k zabarvení omítky. Poškození omítky je obzvlášť pravděpodobné následkem teplotního oteplení a mechanických sil, které jsou způsobeny bleskovým proudem; vodiče s PVC obalem zabrání takovým vlivům.

ČSN EN 62305-1 ed. 2

ČSN EN 62305-1 ed. 2

ČSN EN 62305-1 ed. 2

ČSN EN 62305-1 ed. 2

 

Tabulka D.3.jpg

Tabulka D.1..jpg

 

ČSN EN 62305-1 ed. 2 D.5.3.1 Odporový ohřev

Výpočty a měření týkající se ohřevu vodičů s různými průřezy a materiály následkem průtoku bleskového proudu vodičem byly publikovány mnoha autory. Ve smyslu vyhodnocení a rovnic jsou hlavní výsledky shrnuty v D.4.1.1. Obecně proto nejsou nutné žádné laboratorní zkoušky na kontrolu chování vodičů s ohledem na oteplení. Ve všech případech, pro které se vyžadují laboratorní zkoušky, se musí brát v úvahu následující skutečnosti:
– Hlavní zkušební parametry, které se musí uvažovat, jsou specifická energie a doba trvání impulzního proudu.
– Specifická energie určuje oteplení následkem Jouleova tepla vyvolaného průtokem bleskového proudu. Uvažují se numerické hodnoty, které odpovídají prvnímu výboji. Konzervativní údaje se získají uvažováním kladných výbojů.
Na proces výměny tepla s ohledem na okolní podmínky obklopující uvažovaný vodič má rozhodující vliv doba trvání impulzu proudu. Ve většině případů je doba trvání impulzu proudu tak krátká, že proces ohřevu může být považován za adiabatický.

 

 

Zdroje:

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

Advertisment
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930