Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Oddíly
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod KniSka Články Jak se má ochránit rodinný dům před bleskem a přepětím
Advertisment
 

Jak se má ochránit rodinný dům před bleskem a přepětím

Ochrana rodinného domu s výrobky DEHN + SÖHNE

Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., organizační složka Praha

Rodinný dům je nejčastěji zmiňovaný případ objektu, který je potřeba chránit před bleskem a přepětím, je to také nejčastěji se vyskytující stavba.  Mohlo by se tedy zdát, že je vše jednoduché a snadné, tak jak to na první pohled vypadá. Opak je pravdou a na rodinném domě velmi často  nacházíme fatální chyby a nedostatky. Pojďme si tedy nyní ukázat, jak za pomoci výrobků DEHN + SÖHNE ochránit rodinný dům.

Popis rodinného domu:

Dům je střední velikosti se zastavěnou plochou lehce pod 100 metrů čtverečních, sedlovou střechou s hřebenem ve výšce 7,5 m. Dům není podsklepen, má přízemí a obytné podkroví, střešní tašky jsou nevodivé, betonové. Na střeše se nachází komín, anténa a zhruba v její polovině oplechovaná střešní okna.

Analýza rizika, základ ochrany před bleskem

Analýzu rizika dle ČSN EN 62305-2  jsme vypracovali za pomoci software DEHNsupport. Mezi důležité parametry, které určují bezpečnost obyvatel a majetku v domě, je navržená vnější ochrana odpovídající LPS IV a SPD typ 1 DEHNventil, jehož parametry převyšují požadavky této hladiny ochrany, protože odpovídají hladině LPL I. Díky těmto opatřením, jsou výsledná rizika hluboko pod riziky tolerovatelnými.

Obr.1.Vyuziti armovacich zelez je nejenom ekonomicke- ale i kvalitni reseni..jpg

Obr.1.Využití armovacích želez je nejenom ekonomické, ale i kvalitní řešení.


Zemnící soustava

Ač se to zdá neuvěřitelné, je třeba i v tomto článku zdůraznit, že nejvýhodnějším řešením je zemnič v základové desce. Stovky kilogramů železa(obr.1), obklopené kvalitním betonem představují nejrozumnější řešení zemnící soustavy a to tak, že na uložené železné pruty je položen drát a po jednom metru je spojen s armovacím železem svorkou obj. č. 308 035 (obr.2) , která je na tento účel testována podle ČSN

 

 

Obr.2 Obj.c. 308035.jpg

 

 Obr.2 Svorka pro napojení armovacích želez obj.č. 308035

 EN 50 164 -1. V místech křížení a na připojení vývodů použijeme svorku obj.č  318 219 (obr.3)Ostatní železa se snažíme v co největším množství přidrátkovat.  Všechny vývody z této desky provedeme z nerezového drátu obj. č. 860 115 napojeného na rastrový pásek svorkou obj. č.  318 219.

 Obr.3. krizova svorka nerez obj.c. 318219.jpg

 Obr.3. Křížová svorka z nerezu V4A  obj.č. 318219

 

     Přesto, že se jedná o kvalitní drát z V4A nerezové oceli, opatříme jeho přechod z betonu ven ochranou smršťovací izolací.  Vývody ze základové desky provedeme v každém rohu objektu, v místě okapů, v místě hlavního rozváděče, v místě plynového kotle a zásobníku na teplou vodu, v místě umístění krbové vložky, ale i na té straně domu, kde bude garáž, terasa, bazén nebo  jiné zařízení či pomocný objekt.

Jímací soustava a svody -výpočet dostatečné vzdálenosti

Na střeše objektu se nám vyskytuje pouze ocelový komín končící dole v krbové vložce a anténní stožárek, oplechování je na štítě, který je odsazen od domu o cca 1 m.

Jako prioritní ochranu s ohledem na skladbu domu jsme již v analýze rizika zvolili izolovaný hromosvod. Pro výpočty jsme použili nástavbu software DEHNsupport – DEHN Distance Tool, který počítá přesné dostatečné vzdálenosti. Volili jsme dvě varianty, se dvěma svody (obr.4) a se čtyřmi svody. 

Obr.4. dostatecna km 05  2 svody. jpg.jpg

Obr.4. dostatečná vzdálenost na RD při km = 0,5 při dvou svodech

 

Jako výhodnější, vzhledem k okapům z vodivého materiálu a oplechování štítů nám vyšla varianta se čtyřmi svody (obr.5), při této variantě dojde pouze k minimálnímu omezení použití vodivých konstrukcí a elektrických rozvodů v prostoru podkroví.    

Obr.5. dostatecna km 05 2 svody a dva po okapu.jpg

Abychom nemuseli připojovat kovovou vložku komínu, nebo jeho  oplechování stejně jako oplechování  střešních oken, osadíme na  izolační vzpěru obj.č. 106246 (její potřebnou délku ukazuje obr.č.6), která má zkouškami ověřenou izolační schopnost km= 0,7(obr.7), trubkovou jímací tyč  2,5 m obj.č. 103 430 z AlMgSi, kterou chytneme dole do úchytu pod tašky obj.č. 223 005 (obr.8). Hřebenové vedení z kvalitního DEHNalu drátu je uchycené  za pomoci pružinového hřebenáče obj.č. 204 249 (obr.9)a u každého štítu je rozvětveno a taženo po střeše dolů, za pomoci podpěr pod tašky obj.č. 204 924 (obr.10), oplechování je přichyceno k jímací soustavě nahoře a dole je spojeno s okapem.

Obr.6. potrebna delka vzpery pri km 0-7.jpg

Obr. 7 jimaci tyc oprena distancni vzperou o komin.jpg

Obr.8. obj.c. 223 005.jpg

obr.9. hrebenova podpera obj.c. 204 249.jpg

Obr. 10 podpery vedeni pod tasky.jpg

Obr. 11 instalace podper.jpg

Zde provedeme napojení na okapové žlaby svorkou obj.č. 339 051, která nám v případě   potřeby napojení umožní spojení dvou vodičů.  Na dvou protilehlých rozích realizujeme klasické svody, které upevníme za pomoci kotev obj.č. 200 601 do zateplené fasády, jako podpěru do stěny použijeme nerezový DEHNhold obj.č. 274 160 s podložkou, která díky měkčenému lemu vyrovná nerovnosti omítky.  Nejlépe ve  výšce cca 1,5 m provedeme spojení zkušební svorkou na zaváděcí tyč spojenou s vývodem ze zemnící soustavy (obr.13).

Obr.12 DEHNhold obj.c. 274 160.jpg

Obr. 13 zavadeci tyc.jpg

V protilehlých rozích, svody provedeme buď pouze okapovou rourou, nebo pokud by byly spoje pouze napasované potáhneme drát po rouře a  jeho uchycení provedeme podpěrou ve formě pásku obj.č. 200 089. Dole, před ukončením, provedeme přechod přes zkušební svorku opět na zaváděcí tyč (obr.14).

Shrnutí vnější ochrany před bleskem

               Jak můžeme vidět na přiloženém obrázku (obr.5), vypočtená dostatečná vzdálenost je díky čtyřem svodům velmi příznivá a tak  kromě distančních vzpěr obsahuje vnější ochrana pouze klasické komponenty.  Pokud bychom na tomto objektu chtěli realizovat pouze dva svody třeba i z důvodu použití plastových okapů, dostatečná vzdálenost v hřebeni střechy by již komplikovala obyvatelnost podkroví, protože na tuto vzdálenost bychom se k prvkům jímací soustavy nemohli přiblížit nejenom s vodiči vnitřní instalace, ale i s nosnými profily sádrokartonu (obr.4).

Obr. 14 zavadeci tyc u okapu.jpg


Počátek vnitřní ochrany

               Všechny vstupující inženýrské sítě je třeba ochránit svodiči bleskových proudů, dům je napojen na distribuční soustavu a tak volíme do hlavního rozváděče nekompromisní svodič DEHNventil TNC (obr.15), který instalujeme před rozdělením na TN-C-S . Zde je nutné zdůraznit LPL I, které DEHNventil parametry odpovídá, vzhledem k tomu, že s tímto parametrem je podstatným způsobem operováno v analýze rizika dle ČSN EN 62305-2 a je to jeden z faktorů, které výrazným způsobem ovlivní zbytkové riziko pro objekt. Stejně ovšem je třeba postupovat pro každé z přivedených vedení, tedy i telefonu. Na tento přívod instalujeme BLITZDUCTOR® XT BD 180 (obr.16).

Obr.15 DEHNventil TNC obj.c. 951 300.jpg

Vzhledem k tomu, že se v domku již nevyskytují jiné podružné rozváděče, dalšími svodiči které instalujeme jsou SPD typ 3 a to co nejblíže chráněnému zařízení. Pro zásuvku napájející topnou jednotku volíme DEHNflex M obj.č. 924 396, protože zde již ani při změnách využívání domu nebude potřeba přepěťovou ochranu přemísťovat. Pro ochranu počítače, respektive počítačového pracoviště volíme raději zásuvkový adaptér s integrovanou ochranou pro napájení počítače s ochranou sítě RJ45 DEHN Protector LAN 100 (obr.17) .

obr.16 BLITZDUCTOR BD 180.jpg

Obr.17 DEHN Protector LAN 100.jpg  Obr.18 ochrana anteny na dome.jpg

Antény na střeše

Koaxiální vodiče, které nám ze střechy sestupují do multiswitche ochráníme za pomoci DEHNgate FF TV a nezapomeneme ochránit svodičem přepětí typ 3 DEHNflex i zásuvku která ho napájí. Toto řešení platí, jak jsme si už řekli výše, pouze při variantě s izolovaným hromosvodem, kdy nám do objektu nepůjde po koaxiálních vodičích bleskový proud(obr.18).

               Obdobným způsobem postupujeme u antény sloužící pro bezdrátové připojení k internetu, kdy hned pod střechou instalujeme svodič DEHNpatch, který umožňuje PoE zařízení (obr.19).

 Obr. 19 DEHNpatch obj.c. 929100.jpg

Shrnutí

               Jak jsme si popsali v tomto článku, je ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům velmi lehce realizovatelná jako celek s využitím široké produktové řady DEHN + SÖHNE.  Ve své podstatě je ochrana velmi jednoduchá, ale díky tomu, že se se skládá z jednotlivých kroků, kterých je celá řada i v případě takovéhoto malého domku, je třeba při návrhu postupovat co možná nejpečlivěji. Společnost DEHN + SÖHNE si je toho vědoma a tak je vždy připravena pomoci se správnou instalací svých výrobků. Více informací o seminářích, ochraně před bleskem a přepětím naleznete na www.dehn.cz

 

Obr.1. Využití armovacích želez je nejenom ekonomické, ale i kvalitní řešení. Autor D.Šalanský

Obr.2 svorka pro napojení armovacích prutů Obj.č. 308 035

Obr.3. křížová svorka nerez obj.č. 318 219

Obr.4. dostatečná vzdálenost v pevném materiálu, 2 svody

Obr.5. dostatečná vzdálenost v pevném materiálu, 2 svody a dva po okapu

Obr.6. potřebná délka vzpěry při km = 0,7

Obr. 7 jímací tyč opřená distanční vzpěrou o komín Autor D.Šalanský

Obr.8. úchyt na jímací tyč obj.č. 223 005

obr.9. hřebenová podpěra obj.č. 204 249

Obr. 10 podpěry vedení pod tašky

Obr. 11 instalace podpěr

Obr.12 DEHNhold obj.č. 274 160

Obr. 13 zaváděci tyč Autor D.Šalanský

Obr. 14 zaváděcí tyč u okapu

Obr.15 DEHNventil TNC obj.č. 951 300

Obr.16 BLITZDUCTOR BD 180

Obr.17 DEHN Protector LAN 100

Obr.18 ochrana antény na domě

Obr. 19 DEHNpatch obj.č. 929 100

Advertisment
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930