Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Oddíly
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod KniSka Clanky Jizerka - asi nejpravděpodobnější popis události.
Advertisment
 

Jizerka - asi nejpravděpodobnější popis události.

Pokus o seriozní vysvětlení tragické nehody v osadě Jizerka v dubnu 2008.

Obr1..jpgO této tragické události jsme se dozvěděli 15. dubna 2008 z následné televizní reportáže publikované hned druhý den ve večerních zprávách TV Nova. Protože jsme firma, která se zabývá výrobou a prodejem přepěťových ochran, které jsou součástí systému ochrany před bleskem a přepětím (viz EN ČSN 62305) tak nás přirozeně zajímalo nějaké rozumné vysvětlení této na první pohled zcela absurdní události.

Jak je možné, že v objektu s plechovou střechou a vybavené funkčním hromosvodem k něčemu takovému mohlo dojít?

 

Při naší analýze jsme vycházeli z několika předpokladů:

1) hromosvod byl pravděpodobně v době události v technicky dobrém stavu a funkční

2) plechová střecha objektu byla vodivě pospojena s hromosvodem dle platné normy

3) událost zřejmě nezpůsobil účinek kulového blesku, protože i podle neúplných informací uveřejněných v reportáži se to zdálo nepravděpodobné

Na základě obecných informací získaných pouze z TV reportáže a našich odborných zkušeností jsme sestavili první pravděpodobnostní model (viz. obr. 1), který popisuje podobnou situaci při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu. V tom případě bleskový proud IB ,který může dle situace nabývat špičkových hodnot v rozmezí desítek až stovek kiloampér poteče po svodovém vodiči k uzemňovací soustavě (uzemnění) hromosvodu a vyvolá na tzv. přechodovém zemním odporu Rpzo B úbytek napětí, jehož hodnotu při zanedbání indukčních parametrů vodičů lze přibližně vypočítat pomocí Ohmova zákona. Pro zjednodušení výpočtu zvolíme špičkovou hodnotu bleskového proudu např. IB = 100 kA a hodnotu přechodového zemního odporu Rpzo B = 10Ω. Pak prostým vynásobením U = I x R = 100 000 A x 10Ω = 1MV, neboli to znamená, že v okamžiku úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu se v místě připojení svodu hromosvodu na vývod uzemění (označeno jako „revizní svorka“) objeví impulzní napětí o hodnotě 1 MV!

 V případě, že v okolí této svorky není dodržena tzv. dostatečná přeskoková vzdálenost pak může dojít k náhodnému přeskoku na blízké vodivé a nebo částečně vodivé předměty a část bleskového proudu Ib2 pak poteče takto vytvořenou vodivou cestou např. ke vzdálené zemi. 

 

Náš pravděpodobnostní model dle obr. 1 však přestal platit v okamžiku, když jsme získali (26.3.2009) věrohodné informace a precizní fotodokumentaci pořízenou na místě druhý den po nešťastné události:

 

1) postižená osoba v okamžiku úderu blesku neseděla u stěny za kterou je z venkovní strany nainstalován svod hromosvodu nýbrž u protilehlé stěny místnosti

 2) za touto stěnou byl ve vzdálenosti cca 1m od budovy zaparkován skříňový automobil Ford Tranzit. Tento důležitý detail v TV reportáži uveden nebyl

 3) z nám poskytnuté precizní fotodokumentace je jasně patrná v trávě vypálená stopa po bleskovém proudu, která začíná ve vzdálenosti cca 20 cm od vnější stěnybudovy a pokračuje průrazem ve spáře kamenné podezdívky a přeskokem naželezné hřebíky zatlučené v prknech dřevené podlahy uvnitř místnosti

 4) bleskový proud pak pokračoval průchodem přes tělo postižené osoby a přeskokem na kovovou část lustru zavěšeného nad stolem a po vodičích světelného okruhu přes vypinač, instalační krabici a jistič v rozvaděči a dále po vodičích kabelového přívodu nn do budovy ke vzdálené zemi u distribučního trafa vzdáleného cca 50 m od chaty 

 Obr.2.jpg
5) jako pravděpodobný zdroj bleskového proudu se jeví buď přímý úder slabého blesku do karoserie automobilu zaparkovaného vedle budovy a nebo přeskok části bleskového proudu z hlavního bleskového kanálu při blízkém úderu blesku do terénu tak jak je naznačeno na našem druhém pravděpodobnostním modelu dle obr.2. a jeho pokračování přeskokem z karoserie na povrch terénu
 
Tuto naší téměř neuvěřitelnou hypotézu podporuje poskytnutá fotodokumentace (viz foto 1 až 10 v příloze). Z ní nepochybně a jasně vyplývá, že popsanou trasou „projel“ nepříliš intenzivní bleskový proud (nebo jeho část), který nezanechal viditelnou stopu na karoserii automobilu a který nezpůsobil téměř žádné vážnější škody ani na zařízení místnosti a ani na vodičích zasažené části elektroinstalace, ale který bohužel stačil k usmrcení zasažené osoby. Izolace vodičů zasažené elektroinstalace mezi závěsným lustrem a rozvaděčem nn byla viditelně „načatá“, ale nebyla zuhelnatělá a ani spečená. Vypínač lustru, instalační krabice a i příslušný jistič v rozvaděči byly průchodem bleskového proudu viditelně poškozeny ale nebyly totálně zničeny (viz. ilustrační fota). Zbývající část elektroinstalace v objektu chaty mimo trasu průchodu bleskového proudu nebyla poškozena vůbec. Tyto prokazatelné indicie naši hypotézu podporují.

vb
Za firmu BrOK, přepěťové ochrany
ing. Brok, majitel.
Brok logo.jpg

Foto.1.jpgFoto 2..jpg
Foto.3.jpg
Foto.4..jpg
Foto.5..jpg
Foto.6.jpg
Foto.7..jpg
 
Foto.8.jpg
Foto.9..jpg
Foto.10.jpg

Advertisment
« leden 2021 »
leden
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031